Onderhoudgids

Het onderhoud van kunstgras blijft grotendeels beperkt tot af en toe opborstelen en het verwijderen van vuil dat erin terecht is gekomen.


Weinig gebruik of normaal

1 keer / jaar : Om de garens rechtop te laten komen en een optimale afwatering te verzekeren, het kunstgras opborstelen met een harde bezem, of een blazer gebruiken.

2 keer / jaar : Kies een preventieve, verstuivende behandeling en volg de gebruiksaanwijzing van het product. Voor de behandeling van mos, bevelen wij bijvoorbeeld : Dimanin A of Dimanin Special van Bayer of een equivalent aan. Gebruik nooit vloeistoffen op basis van zuur (Bijv. bleekmiddel of sodium hypochloriet).

Intensief gebruik (Speelplein, drukbezochte zone, of na veel passage zoals in de zomerperiode)

1 keer / jaar : Op losse grond: Borstel uw kunstgras regelmatig. Op harde ondergrond: stofzuigen.

2 keer / jaar : Verkies een preventieve, verstuivende behandeling en lees de aanwijzingen op het product. Voor de behandeling van mos, adviseren wij bij voorbeeld : Dimanin A of Dimanin Special van Bayer of een equivalent. Daarentegen moet u nooit vloeistoffen met een zuur basis gebruiken. (Bijv. bleekmiddel of sodium hypochloriet).

Indien geval van sneeuw of ijzel op uw kunstgras

Indien mogelijk, is het beter om de sneeuw of het ijs laten smelten. In het geval dat u daarop niet kunt wachten, gelieve de onderstaande instructies te volgen.

Plakkende of natte sneeuw

- Gebruik een rubberen schop (dus een schop waarvan het blad niet van hout, metaal of ander stug materiaal gemaakt is).

- Verwijder de sneeuw laagje per laagje. Het blad mag de oppervlakte van het kunstgras slechts lichtjes aanraken.

- Let erop dat de onderlaag niet wordt geperforeerd.

- Verwijder tot slot de resterende sneeuw met een blazer.

Poedersneeuw

- Verwijder de sneeuw met een borstel of blazer en doe dit steeds in dezelfde richting.

Ijzel

Als het laagje dun is : breek het met een kleine rol (niet te zwaar) en veeg de stukken op. Indien het om een dikke laag gaat, dan mogen enkel speciale chemische producten gebruikt worden. Vergeet niet uw kunstgras te reinigen zodra het weer het toelaat, om de resten van de chemische producten te verwijderen en uw kunstgras in goede staat te houden.

In alle geval : gebruik nooit calciumchloride, ammoniumnitraat, keukenzout, steenzout of enig ander bijtend of giftig product.