Hoe u kunstgras correct plaatsen op een zachte ondergrond ?

Hoe uw ondergrond voorbereiden alvorens het kunstgras te plaatsen?

De ondergrond voorbereiden

De oppervlakte dient volledig ontdaan te worden van onkruid. Doe dit bij voorbaat met de hand zodat onkruidverdelgers vermeden worden
Verbreek de aardkluiten, verwijder het puin en de wortels waar nodig.
Indien de grond moeilijk te bewerken valt, raden wij u aan het volledige perceel te besproeien met water.
Bedek de ondergrond met zand om tot een egaal terrein te komen en kleine oneffenheden te bedekken.
Aandrukken met de hand of met behulp van een vibrerende plaat.
Nivelleer u ondergrond tot een zo vlak mogelijk geheel.
Tenslotte moet de ondergrond als volgt zijn : stabiel, goed gedraineerd, effen en goed aangedrukt.

Geotextieldoek plaatsen

Om onkruidgroei te voorkomen, dient het geotextiel het gehele oppervak te bedekken. Trek het geotextiel langs een beginrand.
Plaats de stroken geotextiel zodanig dat ze elkaar met ongeveer 5 cm overlappen.
Bevestig de stroken met haken.

Hoe u kunstgras bevestigen?

De kunstgrasstroken plaatsen

Nadat u de ondergrond afgedekt heeft met geotextiel, rol de kunstgrasstroken in dezelfde richting uit zodat de poolrichting van de garens dezelfde is
• De kunstgrasstroken schikken, zodanig dat ze de oppervlakte die u wil voorzien van kunstgras, volledig bedekt is.

Het samenvoegen voorbereiden

De kunstgrasstroken op de naad plaatsen en ervoor zorgen dat de 2 randen perfect op elkaar aansluiten.
De randen van de stroken met een stanleymes bijwerken. Hou er rekening mee om altijd tussen de 2 poolrijen door te snijden.
Door keurig tussen de 2 lijnen te snijden zal het samenbrengen van de stroken nadien onzichtbaar zijn.
Plaats de 2 stroken tegen elkaar.

Overtollige randen afsnijden

Het kunstgras aanstampen en alle overtollige randen afsnijden met behulp van een stanleymes. Bij alle randen herhalen.

Samenvoegen

De twee randen opheffen en de naadband plaatsen.
De beschermingsfolie verwijderen van de voorgelijmde band.
De 2 stroken, die perfect op elkaar moeten aansluiten, samenbrengen.
De stroken goed aanduwen zodanig dat het kunstgras en de voorgelijmde band goed aan elkaar blijven kleven.

Bevestigen

Het kunstgras aan de rand vastleggen met een pinnen die speciaal voor kunstgras geëigend zijn ( om de 100 cm)

Opborstelen kunstgras

Opborstelen kunstgras.
Voor een optimaal resultaat opborstelen in de poolrichting.
Geniet !