Bepalingen en voorwaarden van verkoop

Versie 1.0 van 2014/06/05

1. inleidende bepalingen

a) wettelijke bepalingen

Om te voldoen aan de eisen van de wet op vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004, wordt uiteengezet hiernamaals de wettelijke bepalingen nodig om de identificatie van de uitgever van deze website.

Deze website wordt uitgegeven door het bedrijf EXELGREEN, SARL met een kapitaal van 30000 €, geregistreerd onder nr. 487 699 423 00033 op de RCS (handelsregister) van La rochelle en statutaire zetel op CS 90202 - La Rochelle, 17285 Puilboreau Cedex.

Intracommunautaire BTW-nummer: FR42 487 699 423.

De directeur van de publicatie is EXELGREEN.

De hoofdredacteur is EXELGREEN.

Deze website wordt gehost door OVH, statutaire zetel op 2 rue Kellermann Roubaix 59100, te bereiken op: 0899498765.

Deze website is gemaakt met behulp van PrestaShop™ Open-Source oplossing. De bepalingen en voorwaarden zijn opgesteld door CGV-expert.fr.

b) onderwerp

Deze website is vrij van toegang en kosteloos voor alle gebruikers. Het is een website verkopen van producten en goederen op regel.

c) aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden van verkoop

Aanvaarding van een overeenkomst beheerst door deze bepalingen en voorwaarden met de editor van deze website veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de genoemde bepalingen en voorwaarden van verkoop. De gebruiker erkent dat hij heeft gelezen en volledig begrepen heeft voor deze voorwaarden en voorwaarden uiteengezet. Deze aanvaarding geschiedt wanneer de gebruiker teken het vak dat overeenkomt met de volgende zin: "Ik accepteer de voorwaarden en voorwaarden die hierin".

Dus, door het vakje, zij zal worden aangemerkt als dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening door de gebruiker. De gebruiker erkent de bewijskracht van automatische opnames van de redacteur van deze website en tenzij het tegendeel wordt bewezen door hem, hij al zijn rechten in geval van betwisting golven.

De aanvaarding van deze voorwaarden veronderstelt dat de gebruikers genieten van de rechtsbevoegdheid om verder te gaan, of als ze toestemming van een voogd of curator als niet in staat, of van hun wettelijke vertegenwoordigers hebben als zij minderjarigen, of een bevel als die optreedt namens een rechtspersoon.

2. voorwaarden van orders en inkoopproces

Goederen zijn onderworpen aan beschikbaarheid, aangegeven op de website, in het beschrijvende blad van elk item.

Voldoen aan de eisen van de wet op vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004, hieronder is aangegeven het bestelproces:

Om een bestelling te plaatsen, kan de gebruiker selecteren een of meer goederen en hen toevoegen aan zijn winkelwagen. Wanneer de order is voltooid, wordt hij toegang tot zijn kar door te klikken op de knop voor dit doel. Door zijn kar consulting, de gebruiker heeft de mogelijkheid om te controleren van het aantal en de aard van producten die hij heeft geselecteerd en controleert de eenheidsprijs evenals de totale prijs van de bestelling. Hij zal zitten kundig voor verwijderen van een of meer goederen uit zijn kar. Deze samenvatting zal ook worden vermeld voor de gebruiker die de mogelijke optie tot of geen gebruik te maken van zijn recht op terugtrekking en de termijnen die hierbij van toepassing is.

Als de volgorde past bij hem en dat hij bereid is te bevestigen, de gebruiker kan klikken op de knop indienen, hij vervolgens zal toegang hebben tot een formulier waar hij kan ofwel worden ingevoerd zijn login heeft hij al een, of on line registreert geen persoonlijke gegevens in het online formulier invullen.

Zodra hij is verbonden of nadat hij perfect heeft formulier in te vullen, de gebruiker wordt gevraagd om te controleren of zijn verzend- en factuurgegevens gegevens wijzigen en zullen worden verzocht te doen van zijn betaling wordt omgeleid voor dit doel op de beveiligde betaling interface.

De redacteur van de website verbindt zich ertoe voor elektronische ontvangst aan de gebruiker niet later dan 24 uur na betaling eigenlijk ontvangst.

Ook binnen hetzelfde frame, de editor verbindt er zich toe om te verzenden naar de gebruiker een elektronische samenvatting van de bestelling te bevestigen hem het proces, en te informeren over de bestelling, het bestelde producten en leveringsinformatie, alsmede de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht.

3. prijzen van de goederen, belastingen en leveringskosten

Op de website getoonde prijzen zijn in euro, alle belastingen inbegrepen, en exclusief verzendkosten overeengekomen. Deze prijzen kunnen altijd worden gewijzigd als door de editor, de op de website aangegeven prijzen zijn geldig op de orderdatum en geen effect hebben op de toekomst.

Verzendkosten worden, in elk geval vermeld voor de gebruiker voordat een betaling.

In geval van levering buiten de Europese Unie en de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen (Dom-Tom), wordt de gebruiker geïnformeerd dat douanerechten en andere belastingen verschuldigd zijn. Vereiste formaliteiten en betaling van dergelijke heffingen en belastingen zijn niet van de verantwoordelijkheid van de editor en in ieder geval ten laste van de gebruiker. Daarom is het zittend op de laatste om te controleren of al deze informatie, alsmede de mogelijkheid voor het importeren van het goede van de bevoegde autoriteiten van het land van levering, voor elke bestelling op de website.

Verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de aankoopprijs overeenkomstig dit beding van eigendomsvoorbehoud. Het risico is nog steeds aan de koper na de levering van de goederen wordt overgedragen.

4. de betalingsgegevens

De gebruiker wordt een bestelling plaatst op deze website en maak de betaling per credit card, paypal.

De credit card betalingen worden gedaan via veilige transacties door de bank verstrekt: PAYZEN, PAYPAL.

Als onderdeel van credit card betalingen heeft de redacteur van deze website toegang tot de gegevens met betrekking tot de betaling van de gebruiker. Betaling gebeurt rechtstreeks naar de bank.

Levertijden als omschreven in het onderstaande artikel begint te lopen vanaf de ingangsdatum van de ontvangst van de betaling van de verkoper, die geenszins kan worden bewezen.

Niet doen van een betaling op de vervaldag aan de redacteur is onderworpen aan de betaling van sancties gelijk aan driemaal het tarief van de wettelijke rente. Deze sancties zijn van kracht op de dag na de vervaldatum van de onbetaalde bedragen, zonder voorafgaande kennisgeving.

5. levering en beschikbaarheid

a) de levertijd

Bestellingen worden geleverd via UPS, KTO, Mondial Relay, Kuehne, GLS of elke vervoerder benoemd door de editor binnen 10 werkdagen nadat de volledige betaling is ontvangen, die overeenkomt met de vergoeding door de verkoper.

Sommige goederen of volgorde volumes kunnen echter rechtvaardigen een hogere levertijd, zulks uitdrukkelijk vermeld onder de aandacht van de gebruiker tijdens de bevestiging van de bestelling.

b) levering fout en zichtbaar defect

De gebruiker verbindt zich ertoe om te verifiëren dat de naleving van de goede van de bestelling bij levering. Elke levering fout ten opzichte van de order of een zichtbaar defect is onderworpen aan een claim binnen drie heldere dagen volgend op de levering. Na deze termijn, worden de goede wil ontvangen in overeenstemming geacht door de gebruiker, die zullen niet langer afhankelijk zijn van de fout van een levering of een zichtbaar defect.

c) schade en gedeeltelijke verlies

In het geval van de levering van een duidelijk en zichtbaar verslechterde pakket is het verantwoordelijkheid van de gebruiker te weigeren het pakket om te profiteren van de garantie aangeboden door de vervoerder. De gebruiker moet ook kennis onmiddellijk de editor zodat een nieuw pakket wordt voorbereid en in ruil daarvoor bij ontvangst van het beschadigde pakket bezorgd. In dergelijke gevallen de levertijd als hierboven vermeld in deze voorwaarden en voorwaarden niet langer van toepassing.

Ook weigeren de gebruiker elk pakket met onvolledige of beschadigde items. Overeenkomstig artikel L 133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel, de opvang van uitgevoerd items wordt geen actie tegen de vervoerder voor schade blussen of gedeeltelijk verlies of binnen drie dagen, met uitzondering van feestdagen, na ontvangst, de geadresseerde heeft niet de vervoerder, kennisgeving bij aangetekende brief een gemotiveerd claim. Bij gebreke te voeren dit, wordt de gebruiker niet vergoed.

d) volumineuze producten

Tenzij anders vermeld op de website, is de levering van het product geschiedt op het adres van de gebruiker en op de begane grond alleen, met een voertuig tot aan de grootte van een truck met oplegger. Als bevestiging van de bestelling, de gebruiker verbindt zich ertoe om de toegankelijkheid van het leverende voertuig als hierboven omschreven en als u wilt worden op de bedrijfsruimten op de dag en tijd instellen voor levering.

Te dien einde de gebruiker ook verbindt zich ertoe te voorzien van een geldig telefoonnummer en is het ermee eens dat dit nummer worden verstrekt aan de vervoerder te regelen van een datum en tijdstip van levering.

De gebruiker is zich terdege bewust dat levering door de levering van de bestelde goederen geschiedt en dat de installatie van de goederen op eigen kosten en onder zijn verantwoordelijkheid.

6. recht van terugtrekking en klantenservice

a) klantenservice

De klantenservice van deze website zijn bereikbaar maandag t / m vrijdag de 9 uur tot 18 uur telefonisch op + 33 0546504479 (gratis nummer), via e-mail op info@exelgreen.com of direct bij EXELGREEN, CS 90202 - La Rochelle, 17285 Puilboreau Cedex. In de laatste twee gevallen, de editor verbindt er zich toe om binnen twee werkdagen te beantwoorden.

b) herroepingsrecht en terugzending van de goederen

Consumenten hebben in overeenstemming met in de geldende wetgeving, een periode van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het pakket een terugbetaling moet aanvragen. Als het recht van intrekking op zaterdag verstrijkt, zondag een niet-werkdag of een algemeen erkende feestdag, het verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Om te oefenen dit recht, is het de klanten verantwoordelijkheid om terug te keren (op eigen kosten) van het pakket op het hoofdkantoor van het bedrijf met een brief vraagt een terugbetaling of een uitwisseling.

Om te oefenen dit recht, is het de klanten verantwoordelijkheid om terug te keren (op eigen kosten) van het pakket op het hoofdkantoor van het bedrijf met een brief vraagt een terugbetaling of een uitwisseling.

Alle opbrengsten geschiedt volledig (verpakking, accessoires, gebruikershandleidingen, kopie van de factuur) en de geretourneerde goederen moeten in perfecte conditie voor wederverkoop, worden bevuild noch zij beschadigd (als gevolg van het gebruik ervan).

c) vertraging in levering

Elke vertraging in de levering van meer dan zeven dagen mag leiden tot annulering van de verkoop die is geïnitieerd door de consument, op schriftelijk verzoek van zijn kant, verzonden per aangetekende brief met individuele retourontvangst opgevraagd. De consument worden daarom vergoed voor de onkosten door hem bij het bestellen. Deze beschikking is niet bedoeld om van toepassing indien de vertraging in de aflevering te wijten aan de client (bijvoorbeeld verkeerde adres etc...) of in geval van overmacht buiten de controle van de editor is (bv weer ramp, overstroming, slecht weer, enz...). De overeenkomst worden, indien nodig, geacht te worden beëindigd op de ontvangst van de brief van de annulering door de redacteur.

Als het goed aankomt zodra de annulering brief door de consument ontvangen, en dat hij nog steeds bereid is te annuleren van de verkoop, zendt hij (op eigen risico) het pakket aan de redacteur die ontstaat op het tijdstip van de bestelling, alsmede de terugkeer kosten (na ontvangst) bedragen terugbetaald.

7. productgarantie gekocht op deze website

In het geval van de gebrekkigheid van een goed gekocht op deze website, de gebruiker heeft, overeenkomstig de bepalingen van het Franse burgerlijk wetboek inzake wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, wordt een periode van twee jaar na het gebrek ontdekt om te vragen een uitwisseling of terugbetaling van het goede, en overeenkomstig artikel L211-5 van de Franse consument Code , hij zal het hebben van een periode van twee jaar te rekenen vanaf de ontvangst van het goede te vragen een uitwisseling of een terugbetaling in het geval dat het geleverde goed niet in overeenstemming is in de zin dat dat woord van het voornoemde artikel. Om te oefenen om het even welk van deze rechten, moet de klant contact opnemen met de klantenservice van de editor.

Sommige items gekocht op deze website zijn gemachtigd zijn om, naast de garantie tegen verborgen gebreken bepaald door het Franse burgerlijk wetboek en de garantie van volledige naleving vereist door artikel-L211-5, van het Wetboek van de Franse consument, die, indien aanwezig, nog steeds van toepassing zijn en die hierboven zijn omschreven op een conventionele garantie aangeboden door de verkoper of de fabrikant, wiens ambtstermijn waarschijnlijk afhankelijk van de goede variëren zal , en zal worden beschreven in het beschrijvende blad en de instructies voor het gebruik van het product.

8. dispositions spécifiques à la aard de certains produits

Alle goederen verkocht op deze website worden verkocht met inachtneming van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden in Frankrijk. Verplichte beeldschermen vereist door wet- en regelgeving van kracht zal worden gedaan op deze website, met inbegrip van de in het beschrijvende blad van elk item.

9. de gebruikersaccount

a) creatie

Een gebruikersaccount maken is een voorwaarde voor elke bestelling van een gebruiker. Te dien einde zal de gebruiker worden gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De gebruiker verbindt zich ertoe te voorzien van accurate informatie op straffe van beëindiging van de overeenkomst door de redacteur en van de schrapping van de gebruikersaccount.

Sommige informatie zal worden beschouwd als essentieel voor de uitvoering van de overeenkomst en hun collectie zullen essentieel is voor de account aanmaken en de sluiting van de overeenkomst. De weigering van een gebruiker om dergelijke informatie te verstrekken zal effectief te voorkomen dat de oprichting van een gebruikersaccount en, overigens, de bevestiging van de bestelling.

Deze account kan de gebruiker alle orders van haar op de website te raadplegen, en ook in staat stelt hem, indien nodig, voor het bijhouden van de levering van de goederen gekocht op de website.

b) Service

De redacteur van deze website is niet aansprakelijk als de gegevens in de account van de gebruiker moest verdwijnen als gevolg van onvoorziene omstandigheden, een technische fout of in geval van overmacht, deze informatie hebben geen bewijskracht maar slechts een informatief karakter. De editor echter verbindt zich ertoe om te houden veilig alle contractuele elementen waarvan instandhouding wordt vereist door de wet of regelgeving.

De editor behoudt zich het exclusieve recht om de account van elke gebruiker die kan inbreuk maakt op deze voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van, maar dat in het volgende voorbeeld worden niet-limitatieve, wanneer de gebruiker willens en wetens onjuiste informatie op het moment van de registratie van de rekening en de creatie heeft) te annuleren of wanneer de account al slapende ten minste één jaar. De opzegging is waarschijnlijk geen schade voor de verboden gebruiker die niet enig recht op schadevergoeding als gevolg beweren zullen.

Deze uitsluiting zal niet uitsluit, voor de redactie, gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de gebruiker, wanneer gerechtvaardigd.

c) wachtwoord

Bij het maken van de gebruikersaccount, worden een wachtwoord gekozen. Dit wachtwoord is de beveiliging van de vertrouwelijke informatie in de account en het is verboden te overbrengen of communiceren van het aan een derde partij. Bij gebreke hiervan, de website niet aansprakelijk voor onbevoegde toegang tot de gebruikersaccount.

10. wettelijke disclaimer

a) toegang tot de website en overmacht

Indien geen toegang tot de website, wegens technische problemen of enigerlei, de gebruiker niet gerechtigd tot schade en om een schadevergoeding te eisen.

De onbeschikbaarheid, zelfs langdurige periode zonder enige beperking, van een of meer goederen, mag geen constitutieve van schade aan de gebruiker en wordt geen eventueel aanspraak op vergoeding van de website of de editor.

De redacteur zal in geen geval aansprakelijk voor contractbreuk die uit een geval van overmacht in de zin dat het voortvloeien kunnen door de Franse rechtbanken.

b) visuele representatie van de goederen

Visuele representaties van de goederen die zijn gepubliceerd op deze website worden gegarandeerd door de editor als perfect weerspiegelt realiteit, om te voldoen aan de verplichting van perfecte informatie. Echter, gezien de huidige stand van de techniek, de weergave van deze voorstellingen met name wat betreft de kleur of de vorm, kan aanzienlijk verschillen van het ene werkstation naar het andere of afwijken van de werkelijkheid die de kwaliteit van afbeeldingen en accessoires scherm of door de resolutie van het beeldscherm. Deze variaties en verschillen kunnen in geen geval worden toegeschreven aan de redacteur die in geen geval aansprakelijk dus.

c) goederen verkocht op de website

De editor verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle van toepassing zijnde bepalingen van kracht zijn in Frankrijk en is niet aansprakelijk voor niet-naleving van de wet- en regelgeving van kracht in andere landen.

De redacteur van deze website is in geen geval aansprakelijk voor het misbruik van de goederen, van onjuiste "onderhoud" van de goederen, schade door een ongeluk of overmatig gebruik van goederen.

De goederen te koop aangeboden op de website worden gedesinstalleerd, verkocht de gebruiker verbindt zich ertoe om de installatie van de goederen overeenkomstig alle juiste regels en de instructies te voeren.

d) hyperlinks

De hyperlinks op deze website kunnen verwijzen naar andere websites en de uitgever van deze website is niet aansprakelijk als de inhoud van deze websites in strijd zijn met de geldende wetgeving. Ook is de uitgever van deze website niet aansprakelijk als het bezoek van de gebruiker van een van deze websites zullen hem schaden.

11. bepalingen met betrekking tot de Franse wet voor de bescherming van de persoonsgegevens

a) algemeen - doel - Term

De gebruiker moet de gratis optie van het verstrekken van persoonlijke gegevens over hem. Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet vereist voor het browsen van de site. Het vereist echter de collectie door de redacteur van enige persoonlijke informatie over de gebruiker registreren op deze website. Als de gebruiker niet wenst te verstrekken van de informatie die nodig is om een gebruikersaccount te maken, zullen hij niet kunnen bestellen op deze website.

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor een goede rechtsbedeling van de diensten aangeboden op deze website en voor een goede naleving van de contractuele verplichtingen van de editor's. Deze gegevens worden opgeslagen door de editor alleen in dit doel, en de editor verbindt zich ertoe geen gebruik ze in een andere context of overdragen aan derden, met uitzondering van de uitdrukkelijke instemming van de gebruikers of anders bepaald door de wet.

Contact informatie voor alle gebruikers geregistreerd op deze website wordt opgeslagen voor 12 maanden, een redelijke termijn, die nodig zijn voor het goed beheer van de website en van een normaal gebruik van deze gegevens. Deze gegevens worden bewaard onder veilige omstandigheden, volgens de huidige betekent van de techniek, overeenkomstig de bepalingen van de Franse Data Protection Act van 6 januari 1978.

b) recht van toegang, rectificatie en verzet

Overeenkomstig de Franse wet voor de bescherming van de persoonsgegevens heeft de gebruiker het recht om te verzetten, query, toegang en op verbetering van de gegevens die hij heeft verstrekt. Om dit te bereiken, stuurt hij gewoon een verzoek aan de redacteur van deze website, per e-mail op info@exelgreen.com, of per post naar het geregistreerde adres van de editor vermeld aan het hoofd van deze bepalingen en voorwaarden.

Persoonlijke gegevens die zijn verzameld door computer worden verwerkt en zijn uitsluitend voorbehouden aan de website editor.

De controller is Rudy CASSENAC.

Franse gegevens bescherming autoriteit (CNIL) registratienummer: URB1236201R

c) IP-adres

Daarnaast is de editor behoudt zich het recht voor het verzamelen van het publieke IP (Internet Protocol)-adres van elke gebruiker. De collectie van dit IP-adres geschiedt anoniem; het zal worden gehandhaafd in dezelfde periode als de persoonlijke informatie en zijn alleen voor het goede beheer van de diensten voorgesteld op deze website. Het IP-adres verwijst naar een reeks van getallen, gescheiden door punten waardoor de enige identificatie van een computer op het Internet.

De editor verstrekt alle persoonlijke gegevens over een gebruiker aan de politie (op dagvaarding) of een persoon (door een rechter uitspraak). Het IP-adres van uw computer kan worden vergeleken met de werkelijke identiteit van de abonnee die eigendom zijn van de ISP (internetserviceprovider). / p >

12. de wettelijke bepalingen met betrekking tot het verzamelen van cookies

a) algemeen-doel - Term

Als u wilt dat de gebruiker een beter browsen op deze website en betere dienstverlening voor de verschillende interfaces en toepassingen, gaan de editor met de uitvoering van een cookie op de computer terminal van de gebruiker. Dit cookie wordt gebruikt voor het opslaan van informatie over de website van de browser (pagina, datum, uur) alsmede eventuele gegevens door de gebruiker zijn ingevoerd tijdens zijn bezoek (Zoek, inloggen, e-mail en wachtwoord). Deze cookies zijn bedoeld om te worden gehouden op het werkstation van de gebruiker voor een variabele periode van 12 maanden, en kan worden gelezen en gebruikt door de redacteur bij een volgend bezoek van de gebruiker op deze website.

b) recht op bezwaar maken tegen de tenuitvoerlegging van een cookie

De gebruiker heeft de mogelijkheid om te blokkeren, wijzigen de verloopperiode is verstreken of de cookie via de browserinterface verwijderen (meestal: tools of opties/privacy of vertrouwelijkheid). In een dergelijk geval mag surfen op deze website niet worden geoptimaliseerd. Als de systematische uitschakelen van de cookies op de browser van de gebruiker verhindert hem/haar dat bepaalde services of functies van de editor te gebruiken, vormt deze dysfunctie, in geen geval geen schade aan de gebruiker die wordt geen aanspraak op enige vergoeding daarvan.

c) verwijdering van de cookies

De gebruiker moet ook de optie om cookies te verwijderen eerder op de computer door te gaan naar het menu van de browser voor dit doel (meestal: tools of opties/privacy of vertrouwelijkheid). Deze handeling heeft geen invloed tijdens het surfen op deze website, maar verliest alle de uitkering volgens de door de cookie aan de gebruiker. In dit geval moet hij opnieuw al zijn persoonlijke informatie vastleggen.

13. intellectuele eigendom met betrekking tot de onderdelen van de website

Alle items van deze website behoren tot de editor of zijn onderworpen aan een vergunning voor gebruik en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

De gebruiker erkent derhalve dat, zonder toestemming, een kopie van één of meer van deze items of gedeelte daarvan en van eventuele publicatie of het gebruik van een of meer van deze items, al dan niet gewijzigd, zal waarschijnlijk worden vervolgd door de editor of rechtverkrijgenden, erfgenamen of opvolgende taken.

Deze bescherming omvat alle tekst en grafische inhoud van de website, maar ook structuur, computerprogramma's, naam en huisstijl.

De gebruiker erkent ook dat deze bepalingen en voorwaarden officieel door een deurwaarder werden geregistreerd en dat elke reproductie, zelfs een gedeelte daarvan, van dit document kan worden vervolgd wegens commerciële free-riding te worden gesteld.

14. bepalingen, voorwaarden en toepasselijk recht

a) wijziging van de bepalingen en voorwaarden

Deze voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment door de website editor of vertegenwoordiger. De voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn voor de gebruiker zijn degenen in werking de dag van zijn bestelling. De editor natuurlijk verbindt er zich toe om te houden al zijn vorige termen en voorwaarden en te sturen naar elke gebruiker die daarom vraagt.

b) toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. De overeenkomst-taal is Frans; Alle anderstalige versies beschikbaar op de website zijn alleen ter informatie. Ook worden deze website vertaald in verschillende talen om het browsen voor niet Frans-sprekende gebruikers die te bestellen op de website wensen.

In geval van geschil met een klant een professional in de zin dat is gegeven aan het door de Franse rechtbanken, wordt exclusieve bevoegdheid verleend aan de rechter binnen wiens rechtsgebied de editor is gevestigd.

c) Amicable beslechting van geschillen

Tenzij ordehandhaving bepalingen, alle geschillen die kunnen ontstaan in verband met de uitvoering van deze bepalingen en voorwaarden, vóór elke juridische actie, worden voorgelegd aan het oordeel van de redacteur van de website met het oog op een minnelijke schikking. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat elk verzoek tot schikking niet zij geen termijn waarbinnen vervolgen schorst.

d) invaliditeit

Als enige bepaling van deze voorwaarden en bepalingen worden gevonden door een bevoegde rechter ongeldig wordt, doet de nietigheid van deze bepaling geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en bepalingen die volledig van kracht blijven.

e) niet opheffing

Het verzuim van de editor te verlangen niet tijdelijk of permanent een verklaring van afstand van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen een opheffing van de resterende voorwaarden en bepalingen.