Alles weten over ontvlambaarheid

Regelgeving voor brandveiligheid

Het doel van deze reglementering is het brandrisico in publieke ruimtes te verlagen. Ze legt het gebruik op van producten die als brandveilig geklasseerd zijn op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, of meer bepaald producten die beantwoorden aan de vereiste brandveiligheidsnormen. Om brandveilig te zijn, moeten de producten getest worden door een geautoriseerde en onafhankelijke instelling, die een certificaat aflevert. De veiligheidscommissie van de plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, controleren regelmatig de certificaten om zich ervan te verzekeren dat de gebruikte producten conform de vereisten zijn.

Europese normen, Euroklassen

De Norm NF EN 13 238 van 21 november 2002 voert de Euroclasses in, die 7 prestatie niveaus omvatten.

Hoe de klassementen lezen?

A tot F : graad van ontvlambaarheid

FL (floor) : afkorting die verwijst naar de ondergrond

S (smoke) : afkorting die verwijst naar rook

1 tot 3 : graad van rookontwikkeling

tout-savoir-sur-le-classement-feu-versio