<

ALLES WETEN OVER
BRANDVEILIGHEID

Regelgeving voor brandveiligheid

Deze regelgeving heeft als doel het brandrisico te beperken op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Ze legt het gebruik op van producten die als brandveilig geklasseerd
zijn op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, of meer bepaald producten die beantwoorden aan de vereiste brandveiligheidsnormen. Om brandveilig te zijn, moeten
de producten getest worden door een geautoriseerde en onafhankelijke instelling, die een proces-verbaal aflevert. De veiligheidscommissie van de plaatsen die voor het publiek
toegankelijk zijn controleren regelmatig de pv’s om zich ervan te verzekeren dat de gebruikte producten conform de vereisten zijn.

Europese norm, Euroclasses

De norm NF EN 13 238 van 21 november 2002 voert de Euroclasses in, die 7 prestatieniveaus omvatten.

Hoe de klassementen lezen?

BFL-S1

A tot F : ontvlambaarheidsgraad

fl (floor) : afkorting die verwijst naar de ondergrond

S (smoke) : afkorting die verwijst naar de rook

1 à 3 : graad van rookontwikkeling

Normvereisten

Normvereisten

TESTENEUROPESE KLASSEN
Onbrandbaarheid (NF EN ISO 1182)
PCS (NF EN 716)
A1fl
Onbrandbaarheid (NF EN ISO 1182)
PCS (NF EN 716)
Stralingskap (NF EN 9239-1)
A2fl s1
A2fl s2
Stralingskap (NF EN 9239-1)
Kleine vlam (NF EN 9239-2)
Bfl s1
s2
Stralingskap (NF EN 9239-1)
Kleine vlam (NF EN 11925-2)
Cfl s1
s2
Stralingskap (NF EN 9239-1)
Kleine vlam (NF EN 11925-2)
Dfl s1
s2
Stralingskap (NF EN 9239-1)
Kleine vlam (NF EN 11925-2)
Efl
- Ffl

NORMVEREISTEN VOOR KUNSTGRAS VOOR GRONDBEKLEDING: CFLS1, BFLS1.