Het kunstgras plaatsen ?

De kunstgrasstroken uitrollen

Nadat je bepaald hebt waar de stroken dienen te komen, rol je de stroken steeds in dezelfde richting uit. Let erop dat de garens in dezelfde richting liggen. Wij raden aan om het gras te plaatsen met de poolrichting naar uw woning ( m.a.w. de locatie van waaruit u uw gazon zal aanschouwen)
Knip de grasstroken en breng ze samen tot ze de volledige oppervlakte, die u van kunstgras wil voorzien, bedekt

Het verbinden van de stroken voorbereiden

Breng de randen van de kunstgrasstroken samen zodanig dat ze perfect aansluiten
Waar nodig de overtallige randen van de stroken met een stanleymes bijwerken
Let erop dat u steeds keurig in het midden tussen twee poolrijen gaat snijden. Door hierop te letten, zullen de naden tussen de grasstroken nadien onzichtbaar zijn
Plaats de randen van de grasstroken opnieuw keurig tegen elkaar

Overtollige randen wegsnijden

In dit stadium zal het kunstgrasgazon haar definitief uitzicht hebben (met uitzondering van het uitborstelen)
U kan starten met het vasthechten van uw kunstgras!