Jaarrapport 2016 : een europees fabricant is geboren

Jaarrapport 2016 : een europees fabricant is geboren

- Categories : Nieuws - Leestijd : min

Eerst en vooral wensen we jullie een gelukkig nieuwjaar voor 2017.

2016 was een vruchtbaar jaar voor Exelgreen. We willen jullie als klanten graag dit succes en onze objectieven meedelen, gezien jullie het middelpunt vormen van wat wij ondernemen.Vruchtbare keuzes

We hebben in 2015 de strategische keuze gemaakt om zelf ons kunstgras te produceren.Deze belangrijke stap is het resultaat van onszelf in vraag te stellen ; we streven er immers naar om onze kennis en know-how verder te verdiepen waar nodig.

De doelstelling die we bij deze heroriëntatie voor ogen hadden, was onze prijzen te laten dalen en tevens de kwaliteit van onze producten en service te verhogen. Een jaar later, kunnen we bevestigen dat we in ons opzet geslaagd zijn.

Een andere belangrijke uitdaging is de start van Exelgreen in België en Nederland onder impuls van Emmanuel Devriendt. De resultaten zijn erg bemoedigend en zet ons aan om ook in deze landen een hoofdspeler te worden op gebied van kunstgras, zoals dit reeds het geval is in Frankrijk.

Gedurende het gans jaar, hebben de klanten ons hun tevredenheid bevestigd. Dit vertrouwen gaat gepaard met de verdere ontwikkeling van onze activiteiten, het ene is verbonden met het andere. span>
Het jaar 2016 heeft onze leiderspositie bevestigd en ons als dé referentie op het gebied van kunstgrasproductie en- verkoop in Frankrijk onderlijnd.Ambitieuze objectieven

Ons buigend op de extra ervaring die we opdeden in 2016, wensen wij In 2017 onze positie als fabrikant te versterken en nog extra services aan te bieden naar onze klanten toe.

Eerst en vooral hebben wij beslist, op basis van de groeiende vraag naar onze producten , 200 000 m² extra kunstgras te produceren. Dit betekent een stijging van 30% in vergelijking met 2016. Op die manier willen wij stockbreuken vermijden.

Wij zullen ons verder ook toewijden aan de implementatie van nieuwe interactieve en informatieve tools teneinde onze kennis te delen met onze klanten en hun manier van werken eenvoudiger te maken. Zo hebben we begin dit jaar reeds een grote reeks informatieve videoclips en een BtoB website geïntroduceerd.

Teneinde willen wij ons ook verder focussen op het buitenland: Duitsland zal dit jaar aan het exportgebied toegevoegd worden, net zoals dit geval was voor België en Nederland in 2016. Wij zijn overtuigd dat het belangrijk is steeds een meerwaarde te bieden naar onze klanten ; onze objectieven voor 2017 liggen bijgevolg volledig in lijn daarmee.

Rudy Cassenac
Président / CEO Exelgreen

Share this content