De kwaliteit van Exelgreen

Dankzij onze ervaring sinds 2006 stellen we onze kennis ten dienste van onze klanten om kwaliteitsvol kunstgras te fabriceren voor residentieel en decoratief gebruik. Sinds 2006 werden al meer dan 5 miljoen m² van onze producten in Frankrijk aangekocht en geplaatst.

Garanties

Om het plaatje compleet te maken, biedt Exelgreen kunstgras aan dat beantwoordt aan een erg gedetailleerd lastenboek. We controleren de kwaliteit van onze producten van de fabricatie tot aan de levering. Omdat we ons zo bewust zijn van het belang van kwaliteit, selecteert Exelgreen nauwgezet zijn garens om ervoor te zorgen dat u 100% tevreden bent. Daarnaast worden tal van tests uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria, om zeker te zijn dat ons kunstgras geschikt is voor residentieel gebruik (weerstand tegen chloor, slijtage, UV). Dankzij deze aanpak van kwaliteit kan Exelgreen een fabrieksgarantie bieden voor UV, ontworteling en abnormale slijtage voor elk van zijn collecties.

Recyclage

Omdat we een duurzame aanpak nastreven, ontwikkelen we producten die de geldende milieuvoorschriften respecteren. De producten die wij verdelen, zijn volledig recycleerbaar en passen in een kader van duurzame ontwikkeling van uw groene ruimten. Om de daad bij het woord te voegen, waarborgt Exelgreen de overname van uw oude kunstgras en handelt het transport voor de recyclage ervan af (voorwaarden op aanvraag).

Tests

Na analyse waarborgt Exelgreen zijn synthetische kunstgras. Naast tests van doorlaatbaarheid, bestendigheid tegen verlies van garen en UV-stabiliteit, voert Exelgreen zelf een indeling uit, met betrekking tot brandveiligheid (kunstgrassen CflS1 en BflS1).

De REACH-voorschriften

REACH is de Europese regelgeving dat de fabricatie en het gebruik van chemische stoffen in de Europese industrie veilig stelt. Het doel ervan is de gezondheid van mens en milieu te beschermen tegen de potentiële risico's van chemische stoffen. Het rationaliseert en verbetert het oude reglementaire kader van de Europese Unie over de registratie, beoordeling, toestemming en beperkingen rond chemische stoffen. Het REACH-certificaat is van toepassing sinds 1 januari 2007.


Het kunstgras van Exelgreen bevat gegarandeerd geen zware metalen en bevat m.a.w. geen chemische stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens en milieu.

controling.jpg