Voorbereiding van de ondergrond vóór de plaatsing

Verwijder gras dat aanwezig is.
Gebruik bij voorkeur een complete onkruidverdelger op basis van glyfosfaat, die snel en efficiënt werkt. Zorg ervoor dat u gebruiksvoorwaarden respecteert.
Nadat u uw ondergrond hebt besproeid, spit u de grond tot op 5 à 10 cm om. Door deze bewerking krijgt u een stabiele ondergrond om uw kunstgras te plaatsen.
Egaliseer en breek de kluiten, snijd de wortels af en verwijder afval en stenen.
Egaliseer en breek de kluiten, snijd de wortels af en verwijder afval en stenen. Maak het terrein effen en verwijder eventuele elementen die esthetisch storend zouden zijn nadat u het kunstgras hebt geplaatst. Putten moeten opgevuld worden, bulten moeten afgevlakt worden. De algemene regel geldt dat u een terrein met zachte vormen (of perfect vlak) moet nastreven.
Als de grond erg moeilijk te bewerken is, adviseren we deze te egaliseren met een onderlaag van zand en fijn grind.
Stamp de grond aan met een gazonrol of een trilplaat. De grond moet compact zijn voordat u het kunstgras kunt plaatsen.
Dit moet u vermijden bij de voorbereiding van uw grond
Vermijd dat de ondergrond verontreinigd is met keien, stukken hout, zichtbare wortels. Een verontreinigde grond kan ervoor zorgen dat de grasmat sneller beschadigd wordt of het eindresultaat esthetisch niet bevredigend is.
Vermijd de aanwezigheid van putten en barsten. Zorg ervoor dat uw grond goed effen is. De aanwezigheid van putten of barsten kan de grasmat beschadigen en ervoor zorgen dat regenwater stagneert.
Vermijd een slechte afwatering. Zorg ervoor dat regenwater goed kan afgevoerd worden door de grond. Indien de grond niet voldoende afwatering biedt, brengt u voor de plaatsing een onderlaag (van ongeveer 5 cm) rivierzand aan om de afwatering te versnellen. Stilstaand water kan ervoor zorgen dat er mos op het kunstgras ontstaat en de grasmat beschadigd raakt.