Reparatie gids

Deze kleine gids is bedoeld om tips te geven om uw kunstgras te repareren in geval van scheuren of brandplekken.

HERSTELLEN VAN NADEN OF SCHEUREN

Een losgekomen naad of een scheur van minder dan 20 cm is niet ernstig en kan u makkelijk herstellen

Hiertoea :

- Voer de herstelling uit bij droog weer.

- Stofzuig op de te herstellen zone :
de stukken die hersteld dienen worden, moeten vrij zijn van zand, rubber, modder, lijm en andere ongewenste stoffen.

- Maak de zone schoon.

- Snij een stuk af van de Exelgreen voorgelijmde naadband dat even groot is als de te herstellen zone

- Plaats de voorgelijmde naadband onder het kunstgras.

- Stevig vastdrukken voor een goede hechting.

HERSTELLEN VAN BRANDVLEKKEN VAN SIGARETTEN

Brandvlekken van sigaretten verharden de getroffen zone omdat ze de garens laten smelten.

Herstel de schade als volgt :

- Neem een metalen borstel en borstel krachtig om de garens te scheiden.

- Indien dat niet volstaat, kan u voorzichtig de gesmolten zone scheren met een gewoon scheermes en vervolgens afborstelen.